Skip to Content

Νεότερα στην συλλογή μας

Η συλλογή μας εμπλουτίζεται καθημερινά με νέα βιβλία. Τα 70 νεότερα βιβλία στην συλλογή μας είναι τα παρακάτω:

Ταξινόμηση:
Αναδρομές
Αθήνα 1900-1910 - Ολυμπιακοί Αγώνες 1906
Ταρασουλέας, Αθανάσιος
Εκδόσεις Ιδιωτική (1984)
Τιμή: 23.50€
Στεριές και θάλασσες
Μπαστιάς, Κωστής
Εκδόσεις Δημητράκου (1932)
Τιμή: 28.50€
Ιστορία της πόλεως Πειραιώς, τόμοι Α' και Β'
Από τους προϊστορικούς έως τους ιδικούς μας χρόνους
Μελάς, Ιωάννης
Εκδόσεις Ιδιωτική (1976)
Τιμή: 36.50€
Ο Ελύτης κοντά μας
Συλλογικό
Εκδόσεις Βιβλιοθήκη 6ου Λυκείου Πειραιά (1980)
Τιμή: 7.00€
Royal Greek Portrait Coins
Newell, Edward T.
Εκδόσεις Whitman Publishing Co. (1937)
Τιμή: 18.50€
Ο Καποδίστριας και οι ρίζες του Κυπριακού
Μια άγνωστη πτυχή
Παπαγεωργίου, Σπύρος
Εκδόσεις Λαδιά (1977)
Τιμή: 23.50€
Τραγούδια των Δωδεκανήσων, τόμος Α'
Baud-Bovy, Samuel
Εκδόσεις Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων (ΣΔΩΒ) (1935)
Τιμή: 33.50€
Ο Ελληνικός λαός κατά την περίοδον της Τουρκοκρατίας
Δασκαλάκης, Απ. Β.
Εκδόσεις Ιδιωτική (1965)
Τιμή: 18.50€
Les civilisations préhelléniques dans le bassin de la mer Égée
Dussaud, René
Εκδόσεις Paul Geuthner (1914)
Τιμή: 94.50€
Αι προϊστορικαί Αθήναι
Διατριβή επί διδακτορία
Παντελίδου, Μαρία Α.
Εκδόσεις Ιδιωτική (1975)
Τιμή: 54.50€
Histoire de la civilisation hellénique
Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος Δ., 1815-1891
Εκδόσεις Libraire Hachette (1878)
Τιμή: 150.00€
Το χρονικόν του Ηρακλείου Αττικής
Μαλτέζος, Γεώργιος Θεμ.
Εκδόσεις Ανατολή (1970)
Τιμή: 13.00€
Δεκαεννιά κραυγές
Λαδάκη - Φιλίππου, Νίκη
Εκδόσεις Ιδιωτική (1992)
Τιμή: 4.00€
Ξάνθος Λυσιώτης
Δέκα χρόνια από την Αποδημία του
Κιτρομηλίδης, Γιώργος
Εκδόσεις Ιδιωτική (1998)
Τιμή: 10.00€
Η Ελλάς εν Μικρά Ασία
Ιστορική επισκόπησις επί τη βάσει επισήμων εγγράφων και πηγών
Στρατηγός, Ξενοφών
Εκδόσεις Ιδιωτική (1925)
Τιμή: 54.50€
Δεκέμβριος 1944. Η μάχη των Αθηνών
Τσακαλώτος, Θρασύβουλος
Εκδόσεις Χωρίς Εκδότη (1969)
Τιμή: 20.00€
Dimiter Blagoev
A biograhy
Vassilev, Kiril
Εκδόσεις Sofia Press (1977)
Τιμή: 14.50€
Λεξικόν των ελληνικών και ρωμαικών αρχαιοτήτων
Μετά 500 αρίστων εικόνων κατά Ουιλλιέλμον Σμιθ
Τσιβανόπουλος, Σωκράτης
Εκδόσεις Τύποις ο Παλαμήδης / Ευαγ. Κ. Καφινιώτης (1890)
Τιμή: 114.50€
Η εποποιϊα του Μακρυγιάννη
Σαμουήλ, Γεώργιος Α.
Εκδόσεις Ιδιωτική (1950)
Τιμή: 44.50€
Ο κώδιξ του Νοταρίου Αθηνών Παναγή Πούλου 1822 – 1833
Πετρόπουλος, Γεώργιος Α.
Εκδόσεις Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (1957)
Τιμή: 74.50€
Προσωπική αποκάλυψη
Αμπατζόγλου, Πέτρος
Εκδόσεις Κέδρος (1978)
Τιμή: 7.00€
Παραστρατημένοι
Νάκου, Λιλίκα
Εκδόσεις Ίκαρος
Τιμή: 13.00€
Νεοελληνική μετρική
Σαραλής, Γιάννης Α.
Εκδόσεις Βιβλιοπωλείον της Εστίας (1953)
Τιμή: 11.00€
Δύο μεγάλοι γιατροί: Οι αδελφοί Μάγιο
Clapesattle, Helen
Εκδόσεις Ίκαρος (1953)
Τιμή: 13.00€
Μετά τα πυροτεχνήματα
Huxley, Aldous Leonard
Εκδόσεις Οι Φίλοι Του Βιβλίου (1946)
Τιμή: 14.00€
Η λαϊκή διατροφή εν πολέμω και εν ανάγκη
Ελευθεριάδης, Δημοσθένης
Εκδόσεις Ιδιωτική (1952)
Τιμή: 24.50€
Βίοι Παράλληλοι
Των επί της αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών
Γούδας, Αναστάσιος Ν.
Εκδόσεις Χωρίς Εκδότη
Τιμή: 254.50€
Rock sculpture
The joy of stone carving for Beginners
Stage, Violet
Εκδόσεις Naturegraph Publissers (2006)
Τιμή: 10.00€
Αρχαία θεσσαλικά νομίσματα
Head, B. / Ντάντος, Χαρ. Ευάγγ.
Εκδόσεις Ιδιωτική (1975)
Τιμή: 15.00€
Εκλεκτικαί συγγένειαι
Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832
Εκδόσεις Ελευθερουδάκη (1923)
Τιμή: 32.00€
Αναμνήσεις
Munthe, Axel
Εκδόσεις Α. Καραβία (1945)
Τιμή: 15.00€
Ροδόπη
Τραγωδία με Δ'επεισόδια

Εκδόσεις Τύποις Εστία (1913)
Τιμή: 25.00€
Ελλάς και Ευρώπη
Τσάτσος, Κωνσταντίνος
Εκδόσεις Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών (1977)
Τιμή: 6.00€
Είναι τρελές αυτές οι γυναίκες
Μανανεδάκη, Κατερίνα
Εκδόσεις Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη (2014)
Τιμή: 8.50€
Το Παναθηναϊκόν Στάδιον
Η ιστορία του μέσα στους αιώνες
Παπανικολάου - Κρίστενσεν, Αριστέα
Εκδόσεις Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος (2003)
Τιμή: 20.00€
Ο πειρασμός του Αγίου Αντωνίου
Flaubert, Gustave
Εκδόσεις Γεωργίου Φέξη (1914)
Τιμή: 24.50€
Έκθεση σχετικά με τη δράση του Ναυτικού κατά τον Πόλεμο 1940 - 1944
Συνταχθείσα βάσει επισήμων στοιχείων του Γ.Ε.Ν.
Φωκάς, Δημήτριος (Αντιναύαρχος)
Εκδόσεις Πολεμικό Ναυτικό
Τιμή: 38.50€
Αστυνομία πόλεων
Κατραμπασάς, Νικόλαος Γ.
Εκδόσεις Ιδιωτική (1949)
Τιμή: 29.50€
Σύμη
Οδηγός
Φαρμακίδης, Κώστας / Καρακατσάνη, Αγάπη
Εκδόσεις Ιδιωτική (1975)
Τιμή: 17.00€
Ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος
Λοβέρδος, Σπυρίδων
Εκδόσεις Έκδοσις της Επιτροπής προς συλλογήν εράνων δι’ ανέγερσιν Εθνικού μνημείου εις τον Μητροπολίτην Σμύρνης Χρυσόστομον (1929)
Τιμή: 50.00€
Λεξικόν Γαλλοελληνικόν και Ελληνογαλλικόν επιστημονικών και τεχνικών όρων
Ηπίτης, Αντώνης
Εκδόσεις Χωρίς Εκδότη (1895)
Τιμή: 100.00€
Ενθουσιασμοί και δόξες
Μικρή ιστορία
Σκουζές, Δημήτριος
Εκδόσεις Ιδιωτική (1967)
Τιμή: 21.50€
Η απελευθέρωσις της Ελλάδος
Παπανδρέου, Γεώργιος Α.
Εκδόσεις Άλφα, Ι.Μ. Σκαζίκη (1945)
Τιμή: 20.00€
Ο ποιητής Ι. Ν. Γρυπάρης
Παλαμάς, Λέανδρος Κ.
Εκδόσεις Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία (1955)
Τιμή: 26.00€
Σέρλοκ, Λουπέν κι εγώ: Το τρίο της Μαύρης Ντάμας
Gatti, Alessandro / Baccalario, Pierdomenico
Εκδόσεις Μίνωας (2018)
Τιμή: 8.50€
Ο Υμηττός
Σχίζας, Γιάννης
Εκδόσεις Στοχαστής (1991)
Τιμή: 9.00€
The Greek Dances
Our living link with antitquity
Στράτου, Δόρα
Εκδόσεις Efstathiadis Group (1996)
Τιμή: 18.00€
Pax 1: Η κατάρα
Larsson, Asa / Korsell, Ingela
Εκδόσεις Ψυχογιός (2016)
Τιμή: 4.50€
Pax 2: Η επίθεση
Larsson, Asa / Korsell, Ingela
Εκδόσεις Ψυχογιός (2016)
Τιμή: 4.50€
Αυλή του Πάσχα
Με πρόλογο του Τάκη Βαρβιτσιώτη
Γκότσης, Δημήτρης Θ.
Εκδόσεις Ακτή (1994)
Τιμή: 8.00€
Νόστου και φυγής
Ποιήματα 1989-2000
Πετρίδης, Ανδρέας
Εκδόσεις Ιδιωτική (2001)
Τιμή: 8.50€
Μίστερ Νο, τεύχος 44
Μηνιαίο εικονογραφημένο περιοδικό

Εκδόσεις Στέλιος Ανεμοδουράς (1990)
Τιμή: 3.00€
Μίστερ Νο, τεύχος 30
Μηνιαίο εικονογραφημένο περιοδικό

Εκδόσεις Στέλιος Ανεμοδουράς (1988)
Τιμή: 3.00€
Η μάθηση και οι δυσκολίες της
Γνωστική προσέγγιση
Πόρποδας, Κωνσταντίνος Δ.
Εκδόσεις Ιδιωτική (2003)
Τιμή: 12.50€
Μίστερ Νο, τεύχος 28
Μηνιαίο εικονογραφημένο περιοδικό

Εκδόσεις Στέλιος Ανεμοδουράς (1988)
Τιμή: 3.00€
Μίστερ Νο, τεύχος 26
Μηνιαίο εικονογραφημένο περιοδικό

Εκδόσεις Στέλιος Ανεμοδουράς (1988)
Τιμή: 3.00€
Μίστερ Νο, τεύχος 35
Μηνιαίο εικονογραφημένο περιοδικό

Εκδόσεις Στέλιος Ανεμοδουράς (1989)
Τιμή: 3.00€
Ρίμινι
Η εν Ιταλία πολεμική δράσις της ΙΙΙ Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας ιστορουμενη επί τη βάσει επισήμων πηγών
Παπαμανώλης, Θ. Γ.
Εκδόσεις Ελέυθερη Σκέψις (2008)
Τιμή: 8.00€
Μίστερ Νο, τεύχος 23
Μηνιαίο εικονογραφημένο περιοδικό

Εκδόσεις Στέλιος Ανεμοδουράς (1988)
Τιμή: 3.00€
Μίστερ Νο, τεύχος 9
Μηνιαίο εικονογραφημένο περιοδικό

Εκδόσεις Στέλιος Ανεμοδουράς (1987)
Τιμή: 3.00€
Μίστερ Νο, τεύχος 13
Μηνιαίο εικονογραφημένο περιοδικό

Εκδόσεις Στέλιος Ανεμοδουράς (1987)
Τιμή: 3.00€
Η εξαφάνιση
Η αλήθεια δεν είναι πάντα λυτρωτική...
Stevens, Chevy
Εκδόσεις Διόπτρα (2010)
Τιμή: 7.00€
Μίστερ Νο, τεύχος 18
Μηνιαίο εικονογραφημένο περιοδικό

Εκδόσεις Στέλιος Ανεμοδουράς (1987)
Τιμή: 3.00€
Μίστερ Νο, τεύχος 11
Μηνιαίο εικονογραφημένο περιοδικό

Εκδόσεις Στέλιος Ανεμοδουράς (1987)
Τιμή: 3.00€
Μίστερ Νο, τεύχος 8
Μηνιαίο εικονογραφημένο περιοδικό

Εκδόσεις Στέλιος Ανεμοδουράς (1987)
Τιμή: 3.00€
The Antique Collector's Guide
Benedictus, David
Εκδόσεις Macmillian London (1980)
Τιμή: 14.50€
Πνευματική πορεία
Θεοτοκάς, Γιώργος, 1905-1966
Εκδόσεις Φέξη (1961)
Τιμή: 24.50€
Το Σούλι, οι Σουλιώται και η οικογένεια Μπότσαρη
Ιστορικά σημειώματα
Οικονόμου, Δ. Α.
Εκδόσεις Ιδιωτική (1952)
Τιμή: 36.50€
Τα τελευταία έτη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
Εμμανουηλίδης, Εμμανοήλ Χ.
Εκδόσεις Τύποις Γ. Η. Καλέργη & Σιας (1924)
Τιμή: 38.50€
Ο βασιλεύς Φουάτ ο Αος και η αναγεννωμένη Αίγυπτος
Μετά συνοπτικής ιστορίας του Μωχάμετ Άλη και του Χεβίδου Ισμαήλ
Ραδόπουλος, Ραδ. Γ.
Εκδόσεις Τύποις Κασιμάτη & Ιωνά (1930)
Τιμή: 54.50€

Newsletter

Θέλετε να σας ενημερώνουμε για τις προσφορές μας και να σας στέλνουμε μέσω email τον κατάλογο μας; Γραφθείτε στο newsletter!
Όροι και Προϋποθέσεις

«Ιστορίες βιβλίων» από τις Eκδόσεις Καστανιώτη

istoriesbiblion

24 βιβλιοφιλικές ιστορίες

ΕΤ1 - Ενημέρωση

et1 2015

Ο Νικόλας Περδικάρης επισκέπτεται το Παλαιοβιβλιοπωλείο

 

ET1 - Greenteam

Green Team - ET1
δείτε το κομμάτι της εκπομπής που αναφέρεται στο βιβλιοπωλείο μας
 
Παρασκευή
23
Φεβρουαρίου
2024
Ανατ.: 07.11
Δύση: 18.06
Πανσέληνος

Σήμερα Γιορτάζουν
Πολυχρόνης, Χρόνης, Πολύκαρπος
Σαν σήμερα...

23 Φεβρουαρίου 1940

Η Γουόλτ Ντίσνεϊ παρουσιάζει την ταινία κινουμένων σχεδίων "Πινόκιο" που βασίζεται στο ομώνυμο γνωστό παραμύθι του Κάρλο Κολόντι.

δείτε και άλλες ημερομηνίες...

Το καλάθι σας


Το καλάθι σας είναι άδειο
  • Διαφήμιση